Dé ambtelijk secretaris en juridisch adviseur voor uw OR

Medezeggenschap geeft werknemers de mogelijkheid om, via ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, invloed uit te oefenen op (arbeids)omstandigheden en arbeidsrelaties. De taak van de ondernemingsraad is een zeer verantwoordelijke, maar ook zeer complexe taak. Het is niet enkel het aan de kaak stellen van misstanden binnen een organisatie, maar het is vooral meedenken, meepraten en invloed uitoefenen op beleidsbepalende onderwerpen binnen de organisatie. Hiervoor is veel kennis met betrekking tot het medezeggenschapsrecht en het arbeidsrecht noodzakelijk om een gedegen gesprekspartner van de bestuurder te zijn.

Voor ondernemingsraden is het niet altijd eenvoudig om op juiste wijze inhoud te geven aan hun gegeven taken en bevoegdheden. Goede ondersteuning en tijdig (juridisch) advies inwinnen kan een hoop zorgen wegnemen en problemen voorkomen.

Olivier advies & ondersteuning in medezeggenschap kan uw ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging helpen om op constructieve wijze vorm te geven aan medezeggenschap binnen uw organisatie. Zowel door (tijdelijke) ondersteuning te bieden in de rol als ambtelijk secretaris alsook door (juridisch) advies te geven over bijvoorbeeld de rechten en bevoegdheden van ondernemingsraden en arbeidsvoorwaarden.