Diensten

Een ambtelijk secretaris kan de ondernemingsraad veel werk uit handen nemen, inhoudelijk informeren en adviseren en de ondernemingsraad op een beleidsmatiger niveau brengen.
De Wet op de Ondernemingsraden biedt de ondernemingsraad de mogelijkheid om in overleg te treden met de bestuurder over de voorzieningen die nodig zijn om de taak goed uit te voeren. Het (tijdelijk) inhuren van een ambtelijk secretaris kan hier ook onder vallen.

Daarnaast biedt de Wet op de Ondernemingsraden ook de mogelijkheid om, na overleg met de bestuurder, een extern deskundige in te huren. Een extern deskundige kan een specifieke (inhoudelijke) vraag beantwoorden / advies uitbrengen.