Ambtelijk secretaris

Op freelance basis kan ik uw ondernemingsraad als ambtelijk secretaris een totaalpakket aan diensten verlenen. Ik kan uw ondernemingsraad helpen medezeggenschap binnen de organisatie verder te professionaliseren en op een beleidsmatiger niveau te brengen.
Als opgeleid jurist met ervaring in het medezeggenschapsrecht, het arbeidsrecht (meer specifiek: arbeidsvoorwaarden en Arbowetgeving) ben ik goed in staat ingewikkelde wet- en regelgeving te vertalen in begrijpelijke taal en zo nodig om te zetten in een gedegen advies, welke gebruikt kan worden voor eventuele instemmings- en adviesprocedures. Daarnaast kan ik, als objectieve factor, de gehanteerde formele besluitvormingsprocedures toetsen en bewaken. Structuur en overzicht bieden, horen daarbij.

De bovengenoemde adviserende en coƶrdinerende taken kan ik altijd combineren met secretariƫle werkzaamheden, zoals het voorbereiden en notuleren van de vergaderingen, de schriftelijke communicatie verzorgen tussen ondernemingsraad/ bestuurder en tussen ondernemingsraad/ achterban. Het voorbereiden en uitvoeren van de verkiezingen, het schrijven van het jaarverslag en/of een nieuwsbrief en het verzorgen van scholing voor de OR-leden behoort ook allemaal tot de mogelijkheden.

Als jurist bied ik graag een totaalpakket van diensten aan, waarbij het begeleiden en coachen van OR-leden altijd inherent aan mijn vak is.
Mocht u, bijvoorbeeld door tijdelijke onderbezetting, alleen behoefte hebben aan tijdelijke ondersteuning op secretarieel gebied, schroom dan niet om toch te informeren wat de mogelijkheden zijn. In overleg is veel mogelijk.