Even voorstellen

Olivier advies & ondersteuning in medezeggenschap is opgericht door mr. Cinthia Laarhoven-Olivier.

Jarenlang ben ik werkzaam geweest binnen de gezondheidszorgsector. Naast mijn werk heb ik de studie Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gevolgd en heb ik in 2013 de master Bedrijfsrecht, met als specialisatie Ondernemingsrecht, afgerond. 

Tijdens mijn studie ben ik mij meer gaan verdiepen in medezeggenschap binnen de organisatie waar ik destijds werkzaam was met als gevolg dat ik zo’n vijf jaar actief ben geweest binnen de ondernemingsraad, voornamelijk als voorzitter. Ik heb hierdoor veel ervaring op kunnen doen met het vormgeven aan medezeggenschap binnen een organisatie, met het organiseren van verkiezingen, het actief bezig zijn met arbeidsvoorwaarden, Arbowetgeving en de cao. Daarnaast heb ik 2012 een landelijk OR platform voor ondernemingsraden voor die specifieke branche binnen de gezondheidszorg opgericht om zodoende de mogelijkheid te creëren om kennis en ervaringen uit te wisselen en de krachten te bundelen om ook op landelijk niveau invloed uit te kunnen oefenen op onder andere de cao.

Mijn visie op medezeggenschap is dat succes wordt behaald als de samenwerking tussen bestuurder en ondernemingsraad constructief is. Luisteren, belangen afwegen, formele procedures niet hanteren als doel, maar juist als middel om bij te kunnen dragen aan een gewogen besluit. Als ondernemingsraad heb je veel bevoegdheden om daadwerkelijk het verschil te maken, indien er op de juiste manier vorm wordt gegeven aan die bevoegdheden. Formeel als het moet, maar informeel als het kan. In gesprek blijven met elkaar en samenwerken, zorgen voor het beste resultaat. Voor het goed en gezond functioneren van een organisatie is het belangrijk dat werknemers gezien en gehoord worden. Die belangrijke taak is toegewezen aan de ondernemingsraad. Graag adviseer en ondersteun ik hen daarom uitvoerig om zodoende de mogelijkheid te creëren dat de ondernemingsraad zijn taak zo goed mogelijk kan uitvoeren. Hierin zijn betrouwbaarheid, nauwgezetheid, betrokkenheid, kennis en kunde belangrijke waarden voor mij.